ALV 15 mei 2019

Uitnodiging voor de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Het bestuur van gymnastiekvereniging Olympia nodigt haar leden, ouders van jeugdleden, ereleden en leiding uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering

Op Woensdag 15 mei 2019

Aanvang vergadering: 20.30 uur

De vergadering vindt plaats in de gymzaal ‘de Olympiaan’, Jacob Catslaan 1 te Papendrecht.

Telefoonnummer “De Olympiaan”: 078-6428767

Agenda:

1.               Opening: 20.30 uur.

2.               Huldiging jubilarissen.

                 15 jaar lid, mevrouw Ans Spek en mevrouw Annemiek Cornelissen

                  25 jaar lid, mevrouw Sonja van der Stel en mevrouw Roza Rietveld

                  40 jaar lid, mevrouw Bergsma

3.               Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie.  

Bestuursleden in 2018 waren: Anne-Marie Peterzen, Alisha Hoogesteger-Geerling, Judith Huizer (tot 1 januari 2019), Sandra Boontjes, Sandra Lagarde en Peter de Vreede.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Alisha Hoogesteger-Geerling.

Na de Algemene Ledenvergadering zullen Anne-Marie en Sandra L. hun functies neerleggen. De functies van penningmeester en secretaris worden voorlopig opgevangen door het bestuur.

Tot een uur voor de opening van de ALV kunnen alsnog nieuwe kandidaat-bestuursleden zich aanmelden bij een van de bestuursleden en/of de secretaris.

Na de algemene ledenvergadering zal het bestuur bestaan uit: Sandra Boontjes, Alisha Hoogesteger en Peter de Vreede.

4.              Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 mei 2018 te verkrijgen in de bestuurskamer.

5.              Ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering.

6.              Jaarverslag 2018.

7.               Financiën

8.               Rondvraag en Sluiting 22.45. (Na afloop kan er nog wat gedronken worden.)