Alle berichten van olympia

Deze meiden hebben een sterke bewegingsdrang. Tijdens de lessen wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van deze kinderen nl. afwisselend spel-, dans- en conditielessen, maar ook evenwicht- en behendigheids- toestellen wat past bij de ontwikkeling en interesse op die leeftijd. De afwisseling in het lesprogramma, de strakke leiding met duidelijke grenzen, de waardering en persoonlijk succesjes, zorgen voor gemotiveerde kinderen en gezonde inspanning.

Oudere schoolkinderen beschikken meestal over een groter uithoudingsvermogen en maken veelal technisch goede ontwikkelingen door, waardoor in deze lessen de zelfstandigheid en samenwerking m.b.t. de technische bewegingen op toestellen meer en meer op de voorgrond staat. Soms, veelal op verzoek, komen ook tijdens deze lessen enkele spelvormen en dansactiviteiten op recreatief gebied aan de orde.

Meisjes groep 1/2

Kleuters vinden het heerlijk om te bewegen, huppelen, rennen, een koprol maken, klimmen of een vangspel doen. Tijdens de lessen gymnastiek komen al deze activiteiten onder ervaren deskundige begeleiding van een hoofdleidster en een hulpleiding aan bod.

Kleuters hebben plezier in bewegen. Elke stoeprand, bank of iets dergelijks nodigt hen uit om te bewegen, te spelen en te ontdekken. De kleuter maakt een enorme ontwikkeling door, waarbij deze drang tot bewegen erg belangrijk is. Helaas hebben kinderen vaak te weinig ruimt om optimaal te kunnen bewegen of worden ze geremd door angstige ouders.

Tijdens de les proberen wij aan de bewegingsbehoeften van elke kleuter te voldoen. Ja, van elk kind. Elk kind is anders; het ene kind is bang om over de kop te gaan, het andere kind heeft hoogtevrees en weer een ander kent geen vrees.

Tijdens de les worden situaties geboden die passen bij de kinderen en die elk kind op haar eigen niveau kan beleven, en waarop elk kind op zijn eigen tempo en mogelijkheden ontwikkelt. Daarbij proberen wij als leiding het kind te stimuleren steeds een stapje verder te gaan.

Oudere schoolkinderen beschikken meestal over een groter uithoudingsvermogen en maken veelal technisch goede ontwikkelingen door, waardoor in deze lessen de zelfstandigheid en samenwerking m.b.t. de technische bewegingen op toestellen meer en meer op de voorgrond staat. Soms, veelal op verzoek, komen ook tijdens deze lessen enkele spelvormen en dansactiviteiten op recreatief gebied aan de orde.

Omdat doorgaans kinderen van 2 tot 4 jaar niet graag zonder mama of papa alleen in de gymles willen blijven, kiezen we als vereniging voor het aanbod van peuter- & oudergymnastiek.Bij onze peutergym komen de peuters vanaf 2 tot 4 jaar (samen met papa, mama, opa of oma) lekker gymen in een ‘echte’ gymzaal. “Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net” zult u zeggen. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring (+ leren van elkaar) is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.De hoofdleidster zorgt ervoor dat er voldoende begeleiding is bij de toestellen. Naast toestellen worden er ook liedjes en dansjes gedaan en gegymd met hanteermateriaal. Een peutergymles duurt doorgaans 45 tot 55 minuten.Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.Gymles en opvoedingDe gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.Kom vrijblijvend langsPeuters zijn van harte welkom (met ouders e.v.) op de vrijdagochtend of de -middag in de Olympiaan aan de Jacob Catslaan 1 te Papendrecht. Zie lesrooster voor de tijden.