Alle berichten van olympia

Extra geld voor de clubkas

Afgelopen weken zijn er extra activiteiten geweest voor de clubkas. Door middel van stemmen konden we bij de Rabobank extra geld krijgen voor de clubkas. € 917,87 wel te verstaan!

Op 17 april hebben we met z’n allen rondjes gerend/gelopen bij de Lukassen en de Boer verenigingsrun, jullie hebben 210 rondjes met z’n allen bijelkaar gelopen en dat betekent een bedrag van € 315,00!

Wij zijn heel erg blij met jullie stemmen en rondjes. Dank jullie wel voor de inzet.

ALV 15 mei 2019

Uitnodiging voor de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Het bestuur van gymnastiekvereniging Olympia nodigt haar leden, ouders van jeugdleden, ereleden en leiding uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering

Op Woensdag 15 mei 2019

Aanvang vergadering: 20.30 uur

De vergadering vindt plaats in de gymzaal ‘de Olympiaan’, Jacob Catslaan 1 te Papendrecht.

Telefoonnummer “De Olympiaan”: 078-6428767

Agenda:

1.               Opening: 20.30 uur.

2.               Huldiging jubilarissen.

                 15 jaar lid, mevrouw Ans Spek en mevrouw Annemiek Cornelissen

                  25 jaar lid, mevrouw Sonja van der Stel en mevrouw Roza Rietveld

                  40 jaar lid, mevrouw Bergsma

3.               Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie.  

Bestuursleden in 2018 waren: Anne-Marie Peterzen, Alisha Hoogesteger-Geerling, Judith Huizer (tot 1 januari 2019), Sandra Boontjes, Sandra Lagarde en Peter de Vreede.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Alisha Hoogesteger-Geerling.

Na de Algemene Ledenvergadering zullen Anne-Marie en Sandra L. hun functies neerleggen. De functies van penningmeester en secretaris worden voorlopig opgevangen door het bestuur.

Tot een uur voor de opening van de ALV kunnen alsnog nieuwe kandidaat-bestuursleden zich aanmelden bij een van de bestuursleden en/of de secretaris.

Na de algemene ledenvergadering zal het bestuur bestaan uit: Sandra Boontjes, Alisha Hoogesteger en Peter de Vreede.

4.              Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 mei 2018 te verkrijgen in de bestuurskamer.

5.              Ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering.

6.              Jaarverslag 2018.

7.               Financiën

8.               Rondvraag en Sluiting 22.45. (Na afloop kan er nog wat gedronken worden.)

Vol gas voor de verenigingskas!

17 april nadert en zo ook de 2e editie van de Verenigingsrun!

Woensdag 17 april kan de jeugd vanaf 18:00 uur het terrein van Atletiek vereniging Passaat op. Om 18:30 klinkt het startschot voor de deelnemers tot 15 jaar. Deze deelnemers kunnen twee rondes lopen. Vervolgens zal om 19:30 het startsein klinken voor de deelnemers vanaf 15 jaar. Deze deelnemers kunnen vier rondes lopen tot de eindtijd van 21:00 uur, daarna mogen er geen rondes meer gelopen worden. Er staat een stempelpost bij de start en halverwege het parcours om de verenigingsrun eerlijk te houden. Iedere ronde levert een bijdrage op van € 1,50 voor de vereniging.

Na het rennen krijgen de deelnemers flesjes water en fruit om bij te komen van de inspanningen.

Graag zien wij zoveel mogelijk deelnemers op woensdag 17 april vol gas voor onze verenigingskas!

Leiding en bestuursleden gezocht

In verband met de ziekenhuisopname van juf Lies, hebben wij besloten om de peutergym op een stop te zetten, totdat we een oplossing gevonden hebben. Wij zijn dus op zoek naar een leiding voor onze peutergroepen op de vrijdag.

Ook zijn wij nog op zoek naar hulpleiding voor de woensdagmiddaggroepen en een hoofdleiding voor onze herenselectie groep.

Dan zijn wij daarnaast ook nog op zoek naar verschillende bestuursleden, bijvoorbeeld een penningmeester en secretaris.

Dus voel je je geroepen tot een van deze functies, neem dan contact op met het bestuur via: bestuur@olympia-papendrecht.nl