Algemene ledenvergadering

Jaarlijks moet het gekozen bestuur aan de leden en leiding van GV Olympia verantwoording afleggen m.b.t. het gevoerde beleid op gebied van de financieel- als organisatorisch genomen richting en/of besluiten. Deze algemene ledenvergadering vindt altijd in voorjaar plaats (maart/april) en het jaarverslag en de jaarrekening worden dan vastgesteld.

De vergadering vindt plaats in de gymzaal ‘de Olympiaan’, Jacob Catslaan 1 te Papendrecht.

Telefoonnummer ‘de Olympiaan’: 078-6428767

Uitnodiging ALV 2019

Verslagen voorgaande jaren:
2019: ALV 2019
2018: ALV 2018
2017: ALV 2017
2016: ALV 2016
2015: ALV 2015
2014: ALV 2014
2013: ALV 2013
2012: ALV 2012
2011: ALV 2011
2010: ALV 2010
2009: ALV 2009