Beleid

Beleid
Statuten en huishoudelijk reglement
Privacy Policy Olympia

Omgang met klachten binnen onze vereniging
Als gymnastiekvereniging willen wij het onze leden natuurlijk zo veel mogelijk naar de zin maken. Tóch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent, u bent ergens ontevreden over óf u heeft een vraag over de gang van zaken….Bij wie kunt u dan terecht?

  1. Bespreek uw probleem met de persoon waarmee u het probleem heeft.
  2. Zaken die de les aangaan. U kunt hierbij denken aan de inhoud van de les, de organisatie van de les, de omgang met de kinderen, enz. Bespreek deze met de betreffende hoofdleiding van de les.
  3. Contributie / financien en overige administratieve zaken. Met de penningmeester van GV Olympia: penningmeester.olympia@hotmail.com
  4. Overige administratieve zaken. Met onze secreatris: secretaris@olympia-papendrecht.nl. Zij zal zorgen dat uw vraag/klacht bij de juiste persoon terecht komt.
  5. Komt u er als lid/ouder niet uit…..dan is het een goed idee om uw klacht / probleem voor te leggen aan de voorzitter van GV Olympia. Deze zal, samen met u én de betreffende persoon binnen onze vereniging, proberen te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.U kunt u klacht kenbaar maken door een email te sturen naar de voorzitter: voorzitter@olympia-papendrecht.nl. Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer. Binnen 5 werkdagen zal contact met u worden opgenomen. In het geval van grensoverschrijdend gedrag volgen wij het model Klachtenreglement Seksuele Intimidatie NOC*NSF. Dit reglement, alle vertrouwenspersonen en adviseurs zijn te vinden via www.nocnsf.nl