Geschiedenis

Geschiedenis van GV Olympia in een notendop.

Gymnastiekvereniging “Olympia” is in de zomer van 1928 opgericht. Als vereniging hebben we de afgelopen 88 jaar heel wat bedreigingen, donkere jaren (1940-1945) en moeilijke organisatorische tijden doorstaan. Een “beschermheer” de heer G. Dekker was in 1955 van levensbelang voor de gymnastiekvereniging, daar men in ernstige moeilijkheden verkeerde. Naast de financiële impuls en beheer was het motto: geloof hebben in eigen mogelijkheden en de gezamenlijke aanpak brengt je verder. Dit werkt zowel op het sportieve gebied als in het behoud van de vereniging.
Een nog recent hoogtepunt (in het zeventigste bestaansjaar) van de vereniging was het door Olympia verwerven van een eigen gymnastiekzaal (de Olympiaan) aan de Jacob Catslaan. Dat gebouw levert ons naast veel gemak en binding ook weer de nodige kopzorgen (herfststormschade 2002 en toekomstige ontwikkeling m.b.t. de eigen accommodatie) Alles staat of valt met betrokken vrijwilligers en ondersteunende mensen en bedrijven (o.a. gemeente Papendrecht met jeugdsubsidie). Zij allen hebben de afgelopen 88 jaar gezorgd dat Olympia staat waar het nu is: een gezonde, springlevende gymnastiekvereniging met haar dagelijkse zorgen.

De laatste 25 jaar is het aantal leden van onze vereniging redelijk constant gebleven, nl. 300/400 jeugdleden in de leeftijd van 2 t/m 16 jaar en een 100 tal volwassen leden, waaronder veel 50 plussers.
Een zeer belangrijk streven van onze gymnastiekvereniging is de toegankelijkheid tot bewegen in de breedste zin des woords te vergroten, waarbij we de contributie voor leden zo laag mogelijk proberen te houden.
Punt van grote aandacht vanuit het bestuur is dan ook de zoektocht en/of het zelf opleiden van gelicentieerde verenigingsleiders, hetgeen wisselend in de tijd meer of minder gemakkelijk verloopt.

De ligging van de Olympiaan midden in een woonwijk (Westpolder) is ideaal binnen de gemeente Papendrecht. Met name ouders van de kleinere kinderen vinden deze locatie erg plezierig en veilig door de semi-gesloten parkeermogelijkheid en voetpad. De huidige locatie de Olympiaan is, alhoewel sterk verouderd, goed bruikbaar voor gymnastiekactiviteiten en voldoet aan minimale (veiligheids-)eisen.

In 2015 zijn wij begonnen met het opvragen van offertes om het gebouw op te knappen. Het ontbreekt ons aan financiële middelen om de verbouwing in één keer te doen, daarom doen wij dat in fases. Hiervoor maken wij gebruik van donaties, subsidies en acties en zijn wij afhankelijk van vrijwilligers.

In augustus 2016 hebben wij de vloer van het materiaalhok vernieuwd en zijn wij begonnen met het vervangen van de keuken in de bestuurskamer.

In het kader van de energiebesparing gaan wij de lampen vervangen voor energiezuinige lampen en bewegingssensoren.

Onze grote investering voor 2017 wordt de verwarming. De kachel dateert van de jaren ’70 en is nodig aan vervanging toe. Hiervoor maken wij gebruik van een subsidieaanvraag bij de gemeente. Bij vervanging zal er een ketel geplaatst worden die klein en krachtiger is dan de huidige kachel en niet onbelangrijk zuiniger.

Namens het Bestuur,   Peter de Vreede, voorzitter GV Olympia