Ledenadministratie

Ledenadministratie/Contributie

Mevrouw A.D. Hoogesteger-Geerling
Mozartplantsoen 50
3363 LM Sliedrecht
0647876767
ledenadministratie@olympia-papendrecht.nl

Contributieregeling 
  1. De contributie bestaat uit de contributie van OLYMPIA en de bondscontributie.
  2. De contributie wordt door de vereniging geïnd door middel van automatische incasso.
  3. De contributie wordt per kwartaal vooruit betaald.
  4. De contributie wordt jaarlijks, aanvang 1e kwartaal, verhoogd met de CBS Consumentenprijsindexering.
  5. Bij aanmelding als lid vóór de 16e van de maand, dient over deze maand de volledige contributie te worden betaald.
  6. Er kan opgezegd worden per kwartaal. Dit kan schriftelijk of per mail. De opzegging moet voor de 1e dag van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie zijn. Is dit niet het geval dan moet u dit kwartaal nog betalen, ook al gaat u niet meer naar de lessen.
  7. Bij storno’s rekenen we € 2,50 administratiekosten.

Contributiebedragen per 1-1-2019

Basis + 1e lesuur leden t/m 15 jaar
€ 33,60 per kwartaal (= € 11,20 per maand)

Basis + 1e lesuur leden 16 jaar en ouder
€ 36,90 per kwartaal (= € 12,30 per maand)

Extra uur training per week
€ 21,30 per kwartaal (= € 7,10 per maand)

Rustende leden
€   6,35 per kwartaal

Inschrijfgeld

Bij aanmelding betaalt ieder lid eenmalig € 10,00 inschrijfgeld.

Bondscontributie (2019)

Elk lid betaalt bij aanmelding de volledige bondscontributie voor het lopende kwartaal.

Daarna wordt ieder kwartaal gelijk met de basiscontributie en eventueel extra uren de bondscontributie geïnd via de automatische incasso.

Leden t/m 15 jaar                                 €   5,50 per kwartaal

Leden van 16 jaar en ouder            €   6,75 per kwartaal