Lockdown en Contributie

Beste leden en ouders van leden. 

Zoals een ieder ongetwijfeld weet is de lockdown verlengd tot en met 9 februari.
De vereniging beleeft hierdoor een slechte start van het jaar: voorlopig mogen we nog geen les geven.
Naast onze recreanten die heel graag weer willen sporten, hebben we ook een grote selectiegroep die wederom in onzekerheid verkeert of er nog wedstrijden gaan plaatsvinden.
We moeten helaas nog even volhouden tot we weer veilig met elkaar kunnen sporten.

Omdat er nog veel onzekerheden zijn die wij nu niet kunnen overzien, willen wij het innen van de kwartaalcontributie gewoon door laten gaan.
In de komende periode bekijken wij of (en hoe) wij later dit jaar de leden een compensatie kunnen aanbieden. 

Momenteel gaat het aantal besmettingen de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet.
Pas goed op elkaar en we hopen jullie weer snel in goede gezondheid te mogen begroeten!

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur van G.V. Olympia 

Arnold Hooglander (vice-voorzitter) & Reinier Jansen (voorzitter)  

Nieuws Overzicht