Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst / grensoverschrijdend gedrag. Dit kan van alles zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten, belediging, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie, etc. 

De VCP is er zowel voor de sporters als voor ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en het bestuur. Er wordt een luisterend oor geboden, raad gegeven en zo nodig doorverwezen naar geschikte hulp. Daarnaast kan het bestuur van de vereniging geadviseerd en geïnformeerd worden over gericht beleid t.a.v. het voorkomen van ongewenst gedrag. 

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je volledig in vertrouwen je verhaal doen, tenzij er meldingen binnenkomen die strafrechtelijk van aard zijn. De VCP heeft een rapportageplicht, geanonimiseerd indien gewenst, richting het bestuur van de vereniging. Dit vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te handelen als het misgaat.

Vertrouwenscontactpersoon Overzicht