Verschil tussen vertrouwenspersoon (VP) en vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) zal zelf niet inhoudelijk de klacht behandelen, maar jou de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerd vertrouwenspersoon (VP).

Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om de inhoudelijke begeleiding te geven.

Het Centrum veilige sport is een overkoepelend kenniscentrum en fungeert als meldpunt en ruggensteun aan de VCP.

Vertrouwenscontactpersoon Overzicht