Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst / grensoverschrijdend gedrag. Dit kan van alles zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten, belediging, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie, etc. 

De VCP is er zowel voor de sporters als voor ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en het bestuur. Er wordt een luisterend oor geboden, raad gegeven en zo nodig doorverwezen naar geschikte hulp. Daarnaast kan het bestuur van de vereniging geadviseerd en geïnformeerd worden over gericht beleid t.a.v. het voorkomen van ongewenst gedrag. 

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je volledig in vertrouwen je verhaal doen, tenzij er meldingen binnenkomen die strafrechtelijk van aard zijn. De VCP heeft een rapportageplicht, geanonimiseerd indien gewenst, richting het bestuur van de vereniging. Dit vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te handelen als het misgaat.

Verschil tussen vertrouwenspersoon (VP) en vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) zal zelf niet inhoudelijk de klacht behandelen, maar jou de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerd vertrouwenspersoon (VP).

Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om de inhoudelijke begeleiding te geven.

Het Centrum veilige sport is een overkoepelend kenniscentrum en fungeert als meldpunt en ruggensteun aan de VCP.

Wie is de VCP?

Mijn naam is Annemarie Zomer en ben woonachtig in Papendrecht.
Ik ben getrouwd en heb twee dochters. Onze oudste turnt bij Olympia.
Naast zorgen voor onze dochters ben ik werkzaam in het basisonderwijs.
Daarvoor ben ik maatschappelijk werkster geweest in de jeugdzorg.