Algemene ledenvergadering

Jaarlijks moet het gekozen bestuur aan de leden en leiding van GV Olympia verantwoording afleggen m.b.t. het gevoerde beleid op gebied van de financieel- als organisatorisch genomen richting en/of besluiten. Deze algemene ledenvergadering vindt altijd in voorjaar plaats (maart/april) en het jaarverslag en de jaarrekening worden dan vastgesteld.

De vergadering vindt plaats in de gymzaal ‘de Olympiaan’, Jacob Catslaan 1 te Papendrecht.

Telefoonnummer ‘de Olympiaan’: 078-6428767