Contributiebedragen 2023

Algemene contributie Prijs per persoon  
Inschrijfgeld (éénmalig) € 10,00  
Bondscontributie per kwartaal, leden t/m 15 jaar € 6,45  
Bondscontributie per kwartaal, leden vanaf 16 jaar en ouder € 7,95  

 

Contributiebedragen G.V. Olympia per 01-01-2023 Prijs per kwartaal Prijs per maand
Basiscontributie + 1e lesuur leden t/m 15 jaar € 37,50 € 12,50
Basiscontributie + 1e lesuur leden 16 jaar en ouder  € 40,50 € 13,50
Extra uur training per week € 24,00 € 8,00
Rustende leden  € 6,55 € 2,18

 

  • Alle leden zijn lid van de landelijke bond KNGU.
  • De contributie wordt per kwartaal vooruit betaald via automatische incasso: medio januari, april, juli en oktober.
  • Via een factuur brengen wij u op de hoogte wanneer het bedrag wordt afgeschreven.
  • Jaarlijks (bij aanvang 1e kwartaal) wordt de contributie verhoogd volgens de CBS consumentenprijsindexering.
  • Bij aanmelding als lid vóór de 16e van de maand dient over deze maand de volledige contributie te worden betaald.
  • Het lidmaatschap kan per maand worden opgezegd via de website.
  • Bij opzegging moet deze 3 dagen voor het einde van de maand zijn ontvangen, anders moet u die maand nog betalen, ook al gaat u niet meer naar de lessen.
  • Bij storno's rekenen we € 2,50 administratiekosten.

Ledenadministratie/contributie:

Kees van der Linden
Martine Mostert-Paludanus
ledenadministratie@olympia-papendrecht.nl