Contributiebedragen 2024

Algemene contributie   Prijs per persoon
Inschrijfgeld (éénmalig)    € 10,00
Bondscontributie per kwartaal, leden t/m 15 jaar    € 6,90
Bondscontributie per kwartaal, leden vanaf 16 jaar en ouder    € 8,50

 

Contributiebedragen G.V. Olympia per 01-01-2024 Prijs per kwartaal Prijs per maand
Basiscontributie + 1e lesuur leden t/m 15 jaar € 40,50 € 13,50
Basiscontributie + 1e lesuur leden 16 jaar en ouder  € 43,50 € 14,50
Extra uur training per week € 25,20 € 8,40
Rustende leden  € 6,90 € 2,30

 

 • Alle leden zijn lid van de landelijke bond KNGU.
 • De contributie wordt per kwartaal vooruit betaald via automatische incasso: medio januari, april, juli en oktober.
  Via een factuur brengen wij u op de hoogte wanneer het bedrag wordt afgeschreven.
 • Jaarlijks (bij aanvang 1e kwartaal) wordt de contributie verhoogd volgens de CBS consumentenprijsindexering.
 • Bij aanmelding als lid vóór de 16e van de maand dient over deze maand de volledige contributie te worden betaald.
 • Het lidmaatschap kan per maand worden opgezegd via de website.
  Graag uw opzegging 3 dagen vóór het einde van de maand aan de ledenadministratie doorgeven.
 • Onze train(st)ers zijn niet verantwoordelijk voor het doorgeven van uw opzegging.
 • Bij storno's rekenen we € 2,50 administratiekosten.

Ledenadministratie/contributie:
Jolanda Sneep

ledenadministratie@olympia-papendrecht.nl